Mieszkańcy Kałęczyna okazali się wyjątkowo niewdzięczni. Choć na kilka dni przed wyborami wójt Czesław Wierzuk zaczął budować im długo wyczekiwany chodnik, i tak na niego nie zagłosowali. Spotkała więc ich za to kara. Tuż po wyborach dopiero co rozpoczęte roboty przerwano i wywieziono część materiałów budowlanych. Z dwóch innych miejscowości, gdzie także Wierzuk przegrał, podlegli mu pracownicy urzędu zabrali przywiezione wcześniej do świetlic stoły do ping-ponga.

Dodaj komentarz

- Ta rada bardzo dobrze zapisze się w historii naszej gminy. Daj Boże, żeby następna również taka była – komplementował dokonania samorządu w minionej kadencji wójt Czesław Wierzuk.

Dodaj komentarz

Podczas sporządzania studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty doszło do szeregu nieprawidłowości – uważa Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Dyrektor Wydziału Prawnego zapowiada złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dodaj komentarz

Cztery lata temu kampanii wyborczej w gminie Dźwierzuty towarzyszyło rekordowe zainteresowanie walką o stanowisko wójta.

Do walki stanęło aż siedmioro kandydatów, w tym Marianna Szydlik, uzyskując trzeci w kolejności wynik. Teraz będzie jedynym kontrkandydatem Czesława Wierzuka.

Dodaj komentarz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach będzie miał swego patrona

i sztandar. Pomysł na zamieszczony na nim wizerunek zaczerpnięto z prac uczniów biorących udział w konkursie plastycznym.

Dodaj komentarz

W Dźwierzutach rozstrzygnięto nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Została nim pełniąca już od trzech lat te obowiązki Krystyna Furtak, mieszkanka Rum. Do największych problemów, z którymi boryka się kierowana przez nią placówka, zalicza wysokie bezrobocie, niskie uposażenia mieszkańców, brak zakładów pracy, niepełnosprawność oraz postępujące starzenie się społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Pani Kazimiera Klonowska to jedna z najstarszych mieszkanek Dźwierzut. Przez wiele lat pracowała jako kucharka w miejscowym przedszkolu, zaskarbiając sobie sympatię jego podopiecznych. Teraz, kiedy siły i zdrowie już nie te co dawniej, zdecydowała o wyprowadzce do domu opieki w Mikołajkach. Przed wyjazdem żegnali ją sąsiedzi i znajomi, obiecując odwiedziny w nowym miejscu zamieszkania.

Dodaj komentarz

Sezon dożynkowy w powiecie dobiegł końca. Zamknęło go święto plonów w gminie Dźwierzuty, które wypadło bardzo okazale. Wystarczy wspomnieć, że stoiska przygotowało aż dwanaście sołectw, a wieńce dożynkowe – jedenaście.

Dodaj komentarz

Znajdujące się przed Urzędem Gminy i ośrodkiem zdrowia w Dźwierzutach stojaki na rowery służyć mogą co najwyżej przedszkolakom. Pojazdy dorosłych przewracają się, bo pręty są zbyt krótkie.

Dodaj komentarz

Znajdujące się na terenie gminy Dźwierzuty wiadukty kolejowe na nieczynnej linii Szczytno – Biskupiec są w opłakanym stanie. - Ten w Grodziskach wygląda katastrofalnie – alarmuje radna Kazimiera Klobuszeńska. Z kolei wójt Czesław Wierzuk obawia się, że zrujnowane obiekty mogą przyczynić się do nieszczęśliwego wypadku. Przy okazji krytykuje kolej za to, że nie reaguje ona na słane przez samorząd pisma i monity.

Dodaj komentarz

Nowa oczyszczalnia ścieków w Dźwierzutach, chociaż oficjalnie nie została jeszcze przekazana do użytku, już działa. Jej przepustowość pozwoli obsłużyć wszystkie gospodarstwa w gminie. Problem w tym, czy większość z nich będzie chciała podłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Jeśli nie, gminie może grozić utrata dofinansowania unijnego.

Dodaj komentarz

W Targowie po raz pierwszy zorganizowano dożynki parafialne. Impreza przyciągnęła bardzo wielu mieszkańców wsi oraz okolicznych miejscowości. Głównym punktem święta plonów było przygotowane z dużym rozmachem widowisko wystawione przez Nieformalną Grupę Teatralną „Domalesia”.

Dodaj komentarz

Tereny porośnięte niekoszonymi chwastami są fatalną wizytówką gminnych miejscowości – alarmują wójta radni i sołtysi. Ten tłumaczy się zepsutym sprzętem i brakiem środków na paliwo.

Dodaj komentarz

Ekolodzy i ci, którzy sceptycznie podchodzą do pomysłu budowy na terenie gminy Dźwierzuty elektrowni wiatrowych zyskali sojusznika i to nie byle jakiego. Najwyższa Izba Kontroli zbadała okoliczności powstawania farm wiatrowych w latach 2009-2013

i wykryła liczne nieprawidłowości. Z raportu wynika, że temu procesowi towarzyszy konflikt interesów, brak przejrzystości,

a nawet korupcja.

Dodaj komentarz

Do 25 lipca zainteresowani mogą zgłaszać swoje oferty na stanowisko sekretarza Gminy Dźwierzuty. Nabór kilka dni temu ogłosił wójt Czesław Wierzuk, który wcześniej taką możliwość wykluczał.

Dodaj komentarz

Nie Bus-Kom, ani Wan-Bus, tylko PKS z Mrągowa będzie dowoził w nadchodzącym roku szkolnym dzieci do szkół na terenie gminy Dźwierzuty. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmie się ta sama firma co do tej pory, ale jej wybór nastąpił dopiero po dogrywce.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Miętkich nie mogą doprosić się u władz powiatu wyrównania pobocza przebiegającej przez wieś drogi.

Dodaj komentarz

Aż 48 poprawek zgłoszono do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty. Ich autorzy obawiają się inwestycji, które negatywnie wpłyną na środowisko i rozwój turystyki.

Dodaj komentarz

- Jak to możliwe, aby w XXI wieku

w rozwiniętym kraju, matki nie mogły wymyć dzieci, a rolnicy napoić zwierząt – nie kryją irytacji mieszkańcy Miętkich.

Dodaj komentarz

Stałym punktem obrad dźwierzuckiego samorządu jest dyskusja na temat bezpieczeństwa w gminie. Tak też było ostatnim razem. Zgłaszane uwagi dotyczyły jednak nie tylko czyhających na mieszańców zagrożeń, ale też pozostawiającego wiele do życzenia zachowania policjantów.

Dodaj komentarz