Stowarzyszenie ekologiczne „Dla Dźwierzut” złożyło do Rady Gminy skargę na bezczynność wójt Szydlik. Dotyczy ona m.in. niewydawania decyzji nakazujących właścicielom gruntów czyszczenia rowów melioracyjnych. Radni skargę uznali za bezzasadną. Z kolei dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie uważa problem za bardzo poważny.

Dodaj komentarz

Blisko 300 tys. zł mają do dyspozycji sołectwa z gminy Dźwierzuty w ramach funduszu sołeckiego. W przyszłym roku zamierzają przeznaczyć te środki w większości na remonty i wyposażenie świetlic, miejsc rekreacji oraz poprawę estetyki miejscowości.

Dodaj komentarz

Część przywożonych do oczyszczalni w Dźwierzutach ścieków trafiała tam nielegalnie. Nie przechodziły one przez urządzenie miernicze, przez co gmina ponosiła finansowe straty. Przyłapani na gorącym uczynku sprawcy ponieśli konsekwencje finansowe. Jeden z nich w ramach rekompensaty zakupił kamery, dzięki czemu obiekt jest teraz pod ciągłą obserwacją.

Dodaj komentarz

Wydaje się, że 1% podatku to niewiele. Jednak dla ciężko chorej Wioletty Milewskiej z Julianowa oraz opiekujących się nią rodziców takie wsparcie jest nieocenione. W ramach środków otrzymywanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Otwarte drzwi” z Pasymia od ludzi dobrej woli, udało się zakupić m.in. wózek inwalidzki oraz schodołaz.

Dodaj komentarz

Dopiero po trzech latach udało się znaleźć chętnego na zagospodarowanie budynku po byłym przedszkolu w Dźwierzutach.

Dodaj komentarz

Od ostatnich wyborów samorządowych mijają dwa lata. To dobra okazja, żeby podsumować ten okres rządów włodarzy miast i gmin z powiatu szczycieńskiego. W kolejnych wydaniach „Kurka” będziemy z nimi rozmawiać, prosząc jednocześnie o ocenę ich dokonań niedawnych rywali z kampanii wyborczej. Rozpoczynamy od gminy Dźwierzuty.

Dodaj komentarz

Piłkarski klub GKS Dźwierzuty będzie mógł liczyć na większe wsparcie ze strony samorządu. A to dzięki przyjętej przez radnych uchwale w sprawie finansowania sportu na terenie gminy. W tej sprawie, jak rzadko, panowała jednomyślność.

Dodaj komentarz

Od 2001 roku w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w wielu miejscowościach w Polsce i w środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski. W minioną niedzielę związane z nim uroczystości odbyły się w Rumach.

Dodaj komentarz

Już tylko mieszkańcy trzech wsi, podłączonych do ujęcia w Grodziskach nie mogą korzystać z wody do celów spożywczych.

Dodaj komentarz

Czy przy budowie amfiteatru w Dźwierzutach doszło do przestępstwa? Były wójt Czesław Wierzuk nie ma sobie, ani podległym pracownikom nic do zarzucenia. Jego następczyni Marianna Szydlik zgłasza z kolei wiele zastrzeżeń. Sprawę bada prokuratura.

Dodaj komentarz

Nietypowo, bo pod wodą odbył się finał sprzątania świata w ośrodku wczasowym „Nemo”. W miniony weekend płetwonurkowie i strażacy usuwali nieczystości z dna oraz przybrzeżnych okolice jez. Łęsk.

Dodaj komentarz

Zupa krem z ziemniaków z grzybami przygotowana przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Targowie podbiła podniebienia jurorów I Jarmarku Smaku w Dźwierzutach.

Dodaj komentarz

Sezon turystyczny obfitujący w niebezpieczne zdarzenia na wodzie już za nami, ale strażacy przygotowują się do następnego, doskonaląc swoje umiejętności w niesieniu pomocy. W tym celu na jeziorze Łęsk ratownicy ze Szczytna ćwiczyli wspólnie z kolegami ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Olsztyna.

Dodaj komentarz

Lotta Dorow, mieszkanka gminy Dźwierzuty, ukończyła 100 lat. Z tej okazji otrzymała list gratulacyjny od premier Szydło. Pamiętały też o niej władze samorządowe i mieszkańcy gminy.

Dodaj komentarz

Sołectwo Rańsk zostanie podzielone. Z jego dotychczasowego obszaru zostaną wyłączone Grądy i Śledzie, które utworzą nowe sołectwo. Tak głosami 7-6 zadecydowali radni podczas ubiegłotygodniowej sesji. Nie zgodzili się natomiast na wszczęcie procedury zmierzającej do utworzenia sołectwa Zalesie-Kałęczyn.

Dodaj komentarz

Sześć osób związanych z gminną oświatą i kulturą odeszło na emeryturę. Z tej okazji wójt Marianna Szydlik uroczyście, podczas sesji Rady Gminy, podziękowała im za długoletni wkład pracy.

Dodaj komentarz

W tym tygodniu przeglądamy oświadczenia majątkowe władz gminy Dźwierzuty. Pod względem zarobków na czele stawki jest wójt Marianna Szydlik. Jeśli chodzi o posiadane nieruchomości, to palma pierwszeństwa przypada byłemu przewodniczącemu rady Krzysztofowi Sawickiemu, który może się pochwalić m.in. dwoma domami, mieszkaniem oraz sklepem.

Dodaj komentarz

Wójt gminy Dźwierzuty będzie musiała ponownie zająć się sprawą zapuszczonych rowów melioracyjnych znajdujących się w pobliżu jeziora Szczepankowo. Nakazu ich oczyszczenia domagało się miejscowe stowarzyszenie oraz Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, ale postępowanie zostało umorzone. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że stało się to z naruszeniem przepisów.

Dodaj komentarz

Atrakcją imprezy w Rumach była historia święta plonów przedstawiona w zabawnych scenkach przez młodszych i starszych mieszkańców wsi.

Dodaj komentarz

– Uczycie się nie dla nagród, ale dlatego by jak najlepiej przygotować się do dorosłego życia. Nie mniej zawsze miło jest, kiedy wasz wysiłek zostaje dostrzeżony i nagrodzony – mówiła do wyróżnionych wójt Marianna Szydlik. Zamierza w ten sposób zachęcić uczniów do jeszcze wyższych wyników.

Dodaj komentarz